top of page

Sertifikalar

5-Gökhan Sarı Noterlik Belgesi.JPG
4-Gökhan Sarı Uzlaştırmacılık Eğitimi Ka
1-İş_Hukukunda_Genel_Sorunlar_Prof._Dr._
2-Ceza_Muhakemesinde_İfade_Alma_Prof._Dr
3-Sözleşme Hukukunda Güncel Yargı Uygula
7-Gökhan Sarı Boşanma Davaları Zirvesi K
8-Gökhan Sarı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Uluslararası Koruma Eğitim
9-Gökhan Sarı Avukatlar İçin Çocuk Odaklı Yaklaşım Eğitimi Sertifikası.JPG
10-Gökhan Sarı Temel Arabuluculuk Eğitimi Sertifikası.JPG
bottom of page