top of page
İŞ HUKUKU.png

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında Eskişehir’de işe iade, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, haklı veya haksız nedenle iş akdinin feshi vb. alanlarda uzman avukatlık hizmeti veren Sarı Hukuk Bürosu; iş davalarında işveren ve işçi vekilliği yapmaktadır. Sarı Hukuku Bürosu’nun Kurucu Avukatı Gökhan SARI , Eskişehir’de orta ölçekli ve büyük ölçekli şirketlere işveren vekilliği konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. İş Hukuku resmi bir işyerinde hizmet akdi ile başlayan ve çalışmasının karşılığında ücret alan işçi ile işveren arasında ve bunların bağlı olduğu topluluklarla (SSK, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sendikalar, odalar, Çalışma Bakanlığı, vakıflar, dernekler vb.) olan ilişkileri düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. İş davalarında bu zorunlu kuralların meydana getirdiği teknik bilgiye ve uzmanlığa sahip bir avukat tarafından alacağınız hizmet, sizlerin hak kaybına uğramaması için büyük önem arz etmektedir. İşveren ve işçi vekilliği yapan Büromuz sizlere iş davalarında uzman ve çözüme yönelik bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. 

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 • Kıdem İhbar Tazminatı davaları

 • İşe iade davaları

 • Hizmet Tespit Davaları

 • İşveren Danışmanlık

 • İş kazaları sebebi ile açılan davalar

 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları (maddi-manevi tazminat)

 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu

 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davası

 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi

 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

 • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması

 • Somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

 • Fesih usulleri hakkında bilgi verilmesi

 • İnsan kaynakları departmanı işlemlerinin düzenlenmesi

 • Fesih süreci takibi

 • İş sözleşmelerinin feshi halinde özlük haklarının talep ve dava edilmesi

 • İşverenin usulüne uygun iş akdi feshi hükümlerinin düzenlenmesi

bottom of page