Miras Hukuku

Eskişehir’de Miras Davalarında avukatlık hizmeti veren büromuz ölüm veya gaiplik halinde bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Miras Davalarında ve miras ile ilgili hukuki işlemler hakkında güncel mevzuat ve içtihat takibi yapan Büromuzun öncelikli hedefi hak kaybına uğramanızı önlemektir. Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini, bu süreçteki hukuki işlemlerin yapılması ve takibi konusunda büromuz olarak uzman avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 • Miras sözleşmesinden doğan davalar

 • Vasiyetname düzenlemek, mirasçı atama sözleşmesi düzenlemek, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlemek

 • Veraset Davası ( veraset ilamı almak, veraset belgesinin iptali)

 • Terekenin tespiti ve defter tanzimi davaları

 • Mirasın reddine dair davalar

 • Muvazaalı miras işlemlerine karşı iptal davası

 • Terekenin taksimi davası

 • Miras ortaklığından kaynaklı İzaleyi şüyu davaları

 • Tenkis davası

 • Miras sebebiyle istihkak davası

 • Vasiyet alacaklısı sıfatıyla miras davası

 

Gsm : 0530 094 77 26

 Tel   : 0222 405 65 75 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Instagram - Beyaz Çember
 • LinkedIn Clean

Sitede yer alan materyaller sadece bilgilendirme maksatlı olup Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca hukuki öneri, teklif, danışmanlık veya reklam teşkil etmez. Tüm telif hakları, Avukat Gökhan Sarı Hukuk Bürosu’na ait olup, bilgisayara indirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, herhangi bir ortamda yayınlanması yasaktır. Eskişehir Boşanma Avukatı | Gökhan Sarı'ya ait web sayfasıdır.