top of page
rekabet hukuku.jpg

Rekabet Hukuku

Sarı Hukuk Bürosu müvekkillerine rekabet hukuku alanında mevzuata uyum konusunda danışmanlık yapmakta ve bunun yanında dava, soruşturma ve muafiyet işlemlerinde temsil olmak üzere geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Sarı Hukuk Bürosu yatay ve dikey anlaşmalar, birleşme ve devralmalar, hakim durumun kötüye kullanılması ve uyumlu eylemler dahil olmak üzere rekabet hukukunun her alanında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

  • Ticari alacakların takibi

  • Şirketlere danışmanlık

  • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar

  • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar

  • Lisans Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar

  • Franchise Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar

  • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması imzalanması denetimi ve bağlı davalar

  • Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar

bottom of page