Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında Sarı Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Sarı Hukuk Bürosu, müvekkillerine sunduğu profesyonel yardım neticesinde onların ticari ilişkilerinin gelişmesine ve sağlıklı biçimde devam etmesine yardımcı olmaktadır.


 

Bu Alanda Sunulan Hizmetler

 • Ticari nitelikteki alacak davalarının takibi,

 • Ticaret Hukuku kapsamına giren konularda danışmanlık hizmetleri,

 • Ticaret Hukuku kapsamına giren tüm sözleşmelerin hazırlanması,

 • Hisse Devri,

 • Sermaye Arttırımı ve Azaltılması,

 • Tasfiye İşlemleri,

 • Şirket Ana Sözleşmesi Değişiklikleri,

 • Genel Ticaret Hukuku Danışmanlığı,

 • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar,

 • Şirket kurma ve serbest bölge işlemleri,

 • Şirketleri yeniden yapılandırma,

 • Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,

 • Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,

 • Kooperatif Davaları,

 • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma,

 • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Tasfiye,

 • Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi,

 • Şirketler arasında ortaya çıkmakta olan ticari uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasına yönelik gerek Mahkemeler, gerekse İcra Daireleri nezdinde hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hizmetleri,

 • Yargıtay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulması,

 • Alacak davası

 

Gsm : 0530 094 77 26

 Tel   : 0222 405 65 75 

 • Facebook Clean
 • Twitter Clean
 • Instagram - Beyaz Çember
 • LinkedIn Clean

Sitede yer alan materyaller sadece bilgilendirme maksatlı olup Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili düzenlemeleri uyarınca hukuki öneri, teklif, danışmanlık veya reklam teşkil etmez. Tüm telif hakları, Avukat Gökhan Sarı Hukuk Bürosu’na ait olup, bilgisayara indirilmesi, kopyalanması, çoğaltılması, herhangi bir ortamda yayınlanması yasaktır. Eskişehir Boşanma Avukatı | Gökhan Sarı'ya ait web sayfasıdır.