top of page

İCRA TAKİBİ NASIL BAŞLATILIR?


İCRA TAKİBİ NEDİR?

İcra takibi, borçlunun borcunu herhangi bir sebeple ifa etmemesi halinde alacaklının bu borcu devlet gücü ile tahsil etmek üzere İcra Müdürlüğü nezdinde başlattığı takiptir. İcra takibi bir avukat aracılığıyla yürütülebileceği gibi bizzat alacaklının kendisi de bu işlemi yürütebilir.


İCRA TAKİBİNİ KİMLER BAŞLATABİLİR?

İcra takibi, borçların devlet kuvveti yardımı ile (zorla) yerine getirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Kural olarak alacaklının icra dairesine yapacağı bir takip talebi ile başlamaktadır. Takibin başlatılması için gerekli kanuni prosedür ve sürelere uyulması bakımından alacaklının herhangi bir hak kaybına uğramaması için söz konusu işlemlerin icra hukuk bilgisine sahip bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde fayda vardır.


İCRA TAKİBİ İÇİN GÖREVLİ VE YETKİLİ MAKAM NERESİDİR?

İcra takibi için görevli merci icra daireleridir. Yetki hususu takibe konu işlemlerin hangi yerdeki icra dairesi tarafından yapılacağına ilişkindir. Bu konuda genel yetkili icra dairesi, borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesidir. Özel yetki kurallarının geçerli olduğu hususlar bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır.


İCRA TAKİP AŞAMALARI NELERDİR?

İcra takibinin aşamaları alacaklının icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlar. Takip talebi icra dairesine verildikten sonra hazırlanan ödeme emri borçluya tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren belirli bir sürenin itiraz olmaksızın tamamlanması halinde takip kesinleşir ve haciz aşaması başlar. Haciz aşamasında borçlunun hak ve alacakları ile mal varlığı değerlerinin haczi gerçekleştirilerek satış aşamasına geçilir. Satış aşamasında haczedilen malvarlığı değerlerinin satışından elde edilecek gelirle alacaklının alacağı karşılanır.

Bahsettiğimiz aşamalar sırayla gerçekleşir. Bir aşama tamamlanmadan sonraki aşamalara atlamak kural olarak mümkün olmamakla birlikte bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır. Örneğin mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınması halinde ödeme emrinin tebliğ edilip takibin kesinleşmesi beklenmeden haciz işlemi gerçekleştirilebilecektir. Burada borçlunun mal kaçırma ihtimali ve alacaklının hakkını elde etme ihtimalinin imkânsız hale gelmesi tehlikesi bulunduğundan böyle bir alternatif yol kanunda öngörülmüş bulunmaktadır.


İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

İcra takibi yapmak isteyen alacaklı, icra takibine ilişkin alacak dosyasını usulüne uygun şekilde oluşturduktan sonra alacak talebini bakımından yetkili icra müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Yetkili icra müdürlüğü genel olarak alacaklının ikametgahının bulunduğu yer icra müdürlüğü olmakla birlikte alacağın kaynağına göre sözleşmenin akdedildiği yer, haksız fiilin meydana geldiği yer gibi çeşitli yerler de yetkili olabilmektedir.

Adliyelerde genelde icra tevzi büroları bulunmakta birlikte küçük adliyelerde tüm işlemler icra müdürleri veya görevlendirdikleri bir memur tarafından gerçekleştirilmektedir. İcra dosyanız tevzi edildikten sonra icra harcını yatırmanız ile birlikte takibiniz açılır. Ayrıca tebligat masraflarının yapılabilmesi için de bir miktar masraf bırakmanız gerekir. Bundan sonraki aşamada hazırladığınız ödeme emri borçluya tebliğ edilecek ve icra takibi süreci başlayacaktır.


İCRA TAKİBİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kanunda ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ilamlı icra takibi gibi takip çeşitleri düzenlenmiştir. Bunlardan en yaygın olanı ilamsız icra takibidir. İlamsız icra takibinde alacaklının alacağını kanıtlayan herhangi bir belge ibraz etme şartı bulunmamaktadır. Takip talebinin ekine dilerse alacağını ortaya koyan fatura, cari hesap ekstresi, sözleşme gibi çeşitli belgeleri ekleyebilir.

İlamsız icra takibi süreci borçlunun itiraz hakları bakımından diğer icra takiplerine göre farklılık arz eder. Şöyle ki borçlunun itiraz ile takibi durdurması diğer takip türlerine göre daha kolaydır.


TAKİP TALEBİ NEDİR?

İcra takibi için öncelikle takip talebinin hazırlanması gerekmektedir. Bu takip talebinin kanuna uygun bir şekilde hazırlamak önem teşkil etmektedir. Bu hususta kolaylık sağlayan internet siteleri ve programlar bulunmaktadır. Genel itibariyle takip talebinde alacaklı ve borçlunun bilgileri, talep edilen alacak miktarının asıl alacak, feri alacak kalemleri ve faiz şeklindeki dökümü ile alacağın dayanağının ne olduğu bilgisi ile alacaklının imzası yer almaktadır.


ÖDEME EMRİ NEDİR?

Ödeme emri de takip talebine benzemekle birlikte takip talebinden farklı olarak icra kanunda düzenlenen usuli süreçlere ilişkin borçluya ihtarat niteliğini taşıyan itiraz süresi, itirazın ne şekilde yapılabileceği, itiraz edilmemesinin sonuçlarının neler olduğu gibi bilgiler yer alır. Ödeme emri icra takibi açıldıktan sonra borçluya tebliğ edilir.


ÖDEME EMRİNE İTİRAZ NEDİR? İCRA TAKİBİNİ DURDURUR MU?

Borçlunun borçlu olmadığına veya borcun vadesinin henüz gelmediğine yahut alacaklının böyle bir takibi yapmak konusunda yetkisi bulunmadığını gibi hususları icra dairesine bildirmesine ödeme emrine itiraz denir. Borçlu tarafından yasal süresi içerisinde ödeme emrine ve icra takibine yapılan itiraz kural olarak icra takibini durdurur.


İCRA TAKİP MASRAFI HANGİ KALEMLERDEN OLUŞUR?

İcra takip masrafı icra müdürlüğünde takip açacağınız sırada, alacak miktarı üzerinden hesaplanan harçlar ile, dosya parası, posta parası, haciz yolluğu gibi giderlerin tümüne verilen isimdir.


İCRA TAKİP MASRAFINI KİM ÖDER?

İcra takip masrafı alacaklı tarafından karşılandıktan sonra borçludan ayrıca tahsilini talep edebilmek mümkündür. Yapılan icra takip masrafları var olan borcun üzerine eklenmektedir.


İCRA TAKİBİ BAŞLATABİLMEK İÇİN AVUKAT GEREKLİ MİDİR?

İcra takibi başlatabilmeniz için avukat tutmanız şart değildir, kendiniz de icra takibine ilişkin işlemleri takip edebilirsiniz. Ancak icra takibi hukukun son derece teknik bir alanıdır. İcra hukukuna ilişkin süreçler uzmanlık gerektirir. Yapacağınız hata ve kaçıracağınız süreler hak kayıplarına uğramanıza sebep olabilir. Bu nedenle alacağınızın tahsili için bir avukat ile anlaşma yapmanız her zaman için sizin yararınıza olacaktır.

 

Avukat Gökhan Sarı Hukuk Bürosu

Hukuki sorunlarınıza dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı sitemiz üzerinde bulunan Whatsapp iletişim butonunu kullanarak bize yöneltebilirsiniz.


 

43.141 görüntüleme9 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

9 תגובות


senolbutunoz74
29 ביולי 2022

Selamlar ben site içinde bir büfe isletiyorum veresiye defterine üç müşterim 20 bin tl borç yapıp 2 yıldır ödemiyor evini taşımış adresini bilmiyorum elimde sadece telefon numarası ad soyad ve wapsap yazışmaları mevcut bununla ilgili yasal süreç ne yapabilirim gebze köseler toki konutları

לייק

muratt433
31 במאי 2021

Borçlarımı üç yıl önce varlık şirketine ödedim borcu yoktur ibraneme aldım sadece icraya harç makbuz borcu kaldı dosyanın kapanması için bu durumda hesabımdaki paraya haciz bloke

לייק

sz.gunes
18 במאי 2021

Gökan bey merabalar 1 yıl önce kiracı eve bayağı bir şekilde zarar verip 4 aylık kira takıp gitti eve girmeden ben bu kişden imzalı senet almıştım bu senedi icraya verebilirmiyiz teşekkürler

לייק
Gökhan Sarı
Gökhan Sarı
18 במאי 2021
בתשובה לפוסט של

Merhabalar, Elinizdeki senedin fotoğrafını WhatsApp iletişim butonu üzerinden mesai saatleri içerisinde bize ulaştırırsanız size yardımcı olabiliriz.

לייק

Gamze Anıl
Gamze Anıl
19 באפר׳ 2021

Merhaba ben 3 yıl önce anlaşmalı boşandım uzerime devir yapması gereken bir araç vardı öyle anlaşmıştık fakat devrini yapmadan götürüp sattı şimdi ben icra takibinde bulunmak istiyorum sonucu ne olur acaba?

לייק
Gökhan Sarı
Gökhan Sarı
19 באפר׳ 2021
בתשובה לפוסט של

Merhabalar, WhatsApp iletişim butonu üzerinden bize ulaşırsanız detaylı şekilde yardımcı olabiliriz.

לייק

fu08101999
05 במרץ 2021

Senetin itiraz süresinin dolacağını alıcı bildirmeden direkt haciz işlemi başlatabilir mi? Borçlunun senetten haberi olmadığı ve senet karşılığı bi hizmet almadığını ispat etmesi gerekir mi?

לייק
Ahmet A
Ahmet A
19 בינו׳ 2023
בתשובה לפוסט של

Senedi icraya verdim cevap alamadım bir yıl oldu ödeme yapmıyor ne yapabilirim

לייק
bottom of page