top of page

TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?


TRAFİK CEZALARI HANGİ ŞEKİLLERDE KESİLEBİLİR?

Trafik cezası iki şekilde kesilebilir. Bunlardan ilki gıyapta plakaya kesilen trafik cezalarıyken ikincisi trafik memurunun durdurup şahsın yüzüne karşı ceza yazması yoluyla kestiği trafik cezalarıdır.

Eğer trafik cezası gıyapta kesilmişse, itiraz süresi ilgili trafik cezasının tebliğ tarihinden itibaren başlar. Ancak trafik cezası, trafik memuru tarafından o anda kesilmişse, aynı gün, yani yüze karşı yazıldığı tarihten itibaren başlar.


TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ HAKKININ DAYANAĞI VE HAKKIN KULLANIM SÜRESİ NEDİR?

Trafik para cezaları Kabahatler Kanunu kapsamında yer almaktadır. Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesine göre, ceza kesilen şahsın, kesilen para cezasına 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde ceza kesinleşir.

Eğer trafik polisi ya da jandarma, şahsın trafik sürücü belgesine ceza yazmışsa, yazıldığı gün itibariyle itiraz süresi başlar. Şahsın 15 gün içerisinde gerekli itirazı yapması gerekmektedir.

Eğer şahsa ait plakaya bir ceza yazıldıysa itiraz süresi, şahsa cezanın tebliğ edildiği tarihte başlar. Yazılan ceza, şahsın araç tescil belgesinde yani ruhsatında yazan adresine gönderilir. Posta görevlisi şahsı adreste bulamazsa, kapıya bir not bırakır ve ceza tebliğini muhtara teslim eder. Bu süreden itibaren 15 gün içerisinde şahsın cezaya itiraz etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kesilen ceza kesinleşir.


TRAFİK CEZALARINA HANGİ ŞEKİLDE İTİRAZ EDİLİR?

Trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle gerekli evrakları toplamak gerekmektedir. Bu işlemi yaparken, cezaya itiraz eden şahıstan herhangi bir ücret tahsis edilmeyecektir. Ancak mahkeme kararına göre kusurlu olan taraf cezaya itiraz eden şahıs olursa, bu durumda mahkeme masrafları bu şahıs tarafından karşılanmaktadır. Cezaya itiraz etmek isteyen şahsın öncelikle bir dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Bu dilekçenin hazırlanmasında mevzuata hakim bir avukattan destek almak, itiraz eden şahsın daha nitelikli bir dilekçe ile cezaya itiraz etmesini sağlayacak ve olumlu sonuç alma olasılığını yükseltecektir. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yazılan bu dilekçe ile itiraz süresini kaçırmamak şartıyla trafik cezasına itiraz edilebilir.

Günümüzde toplumsal düzeni sağlamak amacıyla, görevli memurlar tarafından birçok vatandaşa trafik cezaları kesilmektedir. Sürücülere kesilen bu cezalar, genellikle yasal hız sınırını ihlalden dolayı olmaktadır. Kendisine ceza kesilen sürücü, hız sınırını aşmadığını düşünüyorsa itiraz hakkını kullanabilir.


TRAFİK CEZALARINA KARŞI HANGİ MAHKEMEDE İTİRAZ EDİLİR?

Ülkemizde trafik cezalarına itiraz kaynaklı davalar ile normal şartlarda trafik mahkemeleri ilgilenmektedir. Ancak trafik mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bu davalara Sulh Ceza Mahkemeleri bakmaktadır.


TRAFİK CEZASINA İTİRAZIN İNCELEME PROSEDÜRÜ NASILDIR?

Başvurunun usulden kabulü halinde mahkeme dilekçenin bir örneğini ilgili kamu kurum ve kuruluşuna tebliğ eder. İlgili kamu kurum ve kuruluşu, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde mahkemeye cevap verir. Başvuru konusu idarî yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir. Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve kuruluşundan isteyebilir.

Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re’sen tarafları çağırarak belli bir gün ve saatte dinleyebilir. Dinleme için belirlenen günle tebligatın yapılacağı gün arasında en az bir haftalık zaman olmasına dikkat edilir. Dinleme sırasında taraflar veya avukatları hazır bulunur. Mazeretsiz olarak hazır bulunmama, yokluklarında karar verilmesine engel değildir. Bu husus, tebligat yazısında açıkça belirtilir.

Cezaya tabi tutulan araç sürücüsü, söz konusu ihlali yapmadığını gösterir deliller ile cezanın iptalini sağlayabilecektir.


TRAFİK CEZASINA İTİRAZ EDEBİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Trafik cezasına itiraz etmek için belirli evrakları hazırlamak gerekmektedir. Trafik cezalarına itiraz edebilmek için ilk olarak bir dilekçe hazırlamak gerekecektir. Ceza kesilen şahsa gönderilen karar tutanağının fotokopisini çekilerek, hazırlanan itiraz dilekçesinin ekine eklenmelidir. Ayrıca, ceza kesilen şahsa ait ruhsat, ehliyet ve kimlik fotokopisini de ekleyerek, başvuru dilekçesinin ekleri tamamlanmalıdır.

İtiraz dilekçesi hazırlanırken hitap edilecek mahkeme doğru şekilde belirlenmelidir. Ceza şahsa hangi bölgede kesildiyse, o bölgede bulunan yetkili mahkemeye hitap edilerek, dilekçenin hazırlanması gerekmektedir. Son olarak cezanızın neden iptal edilmesini istendiği somut delillere ve emsal kararlara dayandırılarak dilekçeye yazılmalıdır. İmza ve isim bilgileri de dilekçeye eklenmeli ve böylelikle dilekçeye son hali verilmelidir.


KESİLEN TRAFİK CEZALARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİZ?

Vatandaşlar kendilerine kesilen trafik cezalarını kendilerine yapılan tebliğ yoluyla öğrenebilir. Bunun dışında vatandaşlar, E-Devlet platformu üzerinden de cezalarını öğrenebilirler. E-Devlet dışında PTT, EGM ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitelerini kullanarak da kesilmiş cezalara ulaşılabilir.


TRAFİK CEZASI NASIL ÖDENİR? TRAFİK CEZASI İNTERNETTEN ÖDENİR Mİ?

Anlaşmalı banka kartları ve kredi kartlarından birisine sahipseniz, trafik cezası borcunuzu internet üzerinden kolaylıkla ödeyebilirsiniz. İnternet dışında nakit olarak trafik cezası tutarını ödemek istiyorsanız ise vergi daireleri, banka şubeleri ya da herhangi bir PTT şubesine başvurarak adınıza kesilmiş trafik cezalarını nakit olarak ödeyebilirsiniz.


2020 YILI TARİFESİNE GÖRE TRAFİK CEZALARI NE KADARDIR?

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası: 132,00 TL

Seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmanın cezası: 288,00 TL

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmanın cezası: 288,00 TL

Kırmızı ışık kuralına uymamanın cezası: 288,00 TL

Hız sınırlarını % 10'dan % 30'a kadar aşmanın cezası: 288,00 TL

Hız sınırlarını % 30'dan % 50'ye kadar aşmanın cezası: 598,00 TL

Hız sınırlarını % 50'den fazla aşmanın cezası: 1.228,00 TL

Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmenin cezası: 288,00 TL

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına aykırı davranmanın cezası: 288,00 TL

Sağa, sola, dönel kavşaklarda ve dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına uymamanın cezası: 132,00 TL

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamanın cezası: 132,00 TL

Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları (çakar veya siren) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takma ve kullanmanın cezası: 1.228,00 TL

Araçta teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olmanın cezası: 1.228,00 TL

Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmanın cezası (1.defada): 1.228,00 TL

Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmanın cezası (2.defada): 1.540,00 TL

Otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmanın cezası (3.defada): 2.474,00 TL

Uyuşturucu veya alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeme cezası: 3.517,00 TL

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanma cezası: 6.334,00 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 2.474,00 TL

Dönüş kuralları dışında aracın el freninin çekilmesi suretiyle ani olarak yönünün değiştirilmesinin (drift atmak) cezası: 6.141,00 TL

Aracı tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmanın cezası: 1.228,00 TL

Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmanın cezası: 505,00 TL

Aracı plakasız kullanmanın cezası: 2.081,00 TL

Araca sahte plaka takma veya kullanmanın cezası: 6.129,00 TL


PLAKAYA YAZILAN TRAFİK CEZALARINA İTİRAZ EDEREK İPTAL ETTİRMEK HANGİ DURUMLARDA MÜMKÜNDÜR?

Anayasa Mahkemesi’nin plakaya yazılan trafik cezaları hususunda önem teşkil eden emsal kararları bulunmaktadır. Bu kararlardan bir tanesi de plakaya yazılan cezalara itiraz edildiğinde ve trafik suçunu işleyen kişinin araç sahibi olmadığını, araç sahibinin o sırada olay yerinde bulunmadığını ispat ettiği durumlarda trafik cezasının iptal edebileceğini belirten karardır. Bu emsal karara konu olan olay Hatay’da gerçekleşmiştir. Bir vatandaş plakasına kesilen 1.407,00 TL’lik trafik cezasına itiraz etmiş ve olayın olduğu gün ve saatte başka bir yerde bulunduğu için aracı kendisinin kullanmadığını ispatlamıştır. Mağdurun itirazı Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve araç sahibi haklı bulunarak plakaya kesilen ceza iptal edilmiştir.


ERKEN ÖDEME İLE CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK KESİLEN CEZAYA İTİRAZ ETMEYE ENGEL MİDİR?

Erken ödeme ile ceza indiriminden yararlanmanız, kesilen cezaya itiraz etmenize engel değildir.


 

Avukat Gökhan Sarı Hukuk Bürosu

Hukuki sorunlarınıza dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı sitemiz üzerinde bulunan Whatsapp iletişim butonunu kullanarak bize yöneltebilirsiniz.

 

15.743 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page